چرخ

فارس ایر بهترین وسیله انتقال بار شماست.

ما یک تیم اختصاصی جهت ارائه راه حل های مشکلاتی داشته که دیگر شرکت ها هنگام رویارویی با آن تنها قادر به مشاهده آن هستند.

دست زدن به ماشینهای با ارزش ، نمونه های اولیه و خاص یا حتی هلیکوپترهای بزرگ و قطعات هواپیما مانند موتورها نیاز به زیرساخت و دانش مناسب دارد.

به منظور اطمینان از تحویل سریع و ایمن ، خطوط هوایی نیاز به تسلط کامل به این نوع حمل و نقل غیر متعارف و خاص می باشد و مشتریان ما سریعاً شریک حرفه ای خود را شناسایی می کنند.

آرامش شما بالاترین اولویت ما است و ما ملزومات اصلی آن جهت انتقال هر چه بهتر کالاهای موتوری را تشخیص می دهیم.

شما از حقوق زیر بهره مند خواهید شد:

  • کارمندان متخصص ، با تجربه و مجرب
  • قابلیت بارگیری از در های دماغه و درب انتهایی جهت حمل و نقل سنگین

در صورت نیاز به سؤال یا سؤال دیگری در این زمینه ، لطفاً از تماس با فارس ایر قشم و ارتباط با واحد تجاری دریغ نکنید.